website หลัก ระบบข้อมูล ระบบสอบประเมิน ตัวชี้วัด ระบบติดตาม ผู้ดูแลระบบ
Login
User:  
 Password:  

ภาพรวมความรุนแรงในครอบครัวประจำปี จำแนกตามจังหวัด

FusionMaps.
2561
ภาคจำนวน
ภาคกลาง205
ภาคใต้112
ภาคเหนือ144
ภาคอีสาน156
ไม่ระบุ13


ระดับจำนวนความรุนแรง
น้อย1-20
ปานกลาง21-49
มาก50-500
อัพเดทล่าสุดวันที่ 19 สิงหาคม 2561 03:24


กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ©2559