website หลัก ระบบข้อมูล ระบบสอบประเมิน ตัวชี้วัด ระบบติดตาม ผู้ดูแลระบบ
Login
User:  
 Password:  

ภาพรวมความรุนแรงในครอบครัวประจำปี จำแนกตามจังหวัด

FusionMaps.
2562
ภาคจำนวน
ภาคกลาง85
ภาคใต้83
ภาคเหนือ84
ภาคอีสาน128
ไม่ระบุ8


ระดับจำนวนความรุนแรง
น้อย1-20
ปานกลาง21-49
มาก50-500
อัพเดทล่าสุดวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 12:48


กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ©2559